Browsing Tag

delhicapitals

ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦:- ‘ମୁମ୍ବାଇ ଇ୍‌ଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଚମ୍ପିୟାନ୍‌’

ଇ ବଛର ଆଇପିଏଲ୍‌ ମେଚ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମୁକାବିଲା ସରିଯାଇଛେ । ଦୁବାଇନେ ଚାଲିଥିବାର ଆଇପିଏଲ୍‌୨୦୨୦ ଲିଗ୍‌ର ମଙ୍ଗଲବାର ଖେଲାଯାଇଥିବାର ଫାଇନାଲ୍‌ ମେଚ୍‌ନେ ଦିଲ୍ଲୀକେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ବିଜୟର ମୁକୁଟ୍‌ ପିନ୍ଧିଛେ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ୍‌କେ ୫ ୱିକେଟ୍‌ନେ ହରେଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ୫ନଂଥର୍‌…

ଆଏଜ ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ ଫାଇନାଲ

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ର ଆଏଜ୍‌ ହେବା ଫାଇନାଲ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଭିତରେ ଆଏଜ୍‌ ଦେଖବାରକେ ମିଲବା ଜୋରଦାର୍‌ ମୁକାବିଲା । ୪ଥର୍ର ଚମ୍ପିୟାନ୍‌ ମୁମ୍ବାଇ ଆଏଜ୍‌ ୫ନଂ ଥର ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତବାର୍‌ ଆସ୍‌ ରଖିଛେ । ସେଆଡେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଜୁଆନ୍‌ ଖିଲାଡୀ ମାନକୁଁ ନେଇକରି…

ଆଏଜ୍‌ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ ଭିତରେ ହେବା କଡା ଟକ୍କର୍‌

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୦ନେ ଆଏଜ୍‌ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍‌ ମେଚ୍‌ ଖେଲବେ ‌ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ । ଫାଇନାଲକେ ଯିବାର ଲାଗି ଆଜି ମିଲବା ଲାଷ୍ଟ୍‌ ଚାନସ୍‌ ହେଥିର୍‌ ଲାଗି ଦୁହି ଟିମ୍‌ ଭିତରେ କଡା ଟକ୍କର୍‌ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଟେ ଜୋର୍‌ଦାର୍‌ ମେଚ୍‌ ହେବା ବୋଲି ସଭେ…