Browsing Tag

ranedra pratap swain

ଠିକ୍ ହିସାବେ ଚାଲିଛେ ଧାନ୍ ଘିନା

ରାଜ୍ୟନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଚାଷୀକଁର ଠାନୁ ଧାନ୍ ଘିନା ମୁଲ ହେଇଥିବାର ନେଇକରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ । ଇହାଦେ ତକ୍ ଧାନ୍ ଘିନାନେ କେନସି ଅସବିଧା ନାଇଁ ହେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେନମାନେ ଧାନ୍ ବିକବାର ଲାଗି ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ…