Browsing Tag

captaincy comparison

କିଏ ହେବାର କଥା କ୍ୟାପଟେନ୍‌

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇହାଦେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନେ ଅଛେ ଆରୁ ପଅର୍ ଦିନୁ ଆରମ୍ଭ୍ ହେବାରକେ ଯାଉଛେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରଜ୍ । ଇତାର୍ ଆଘୋନୁ ଭାରତ୍ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଗୁଟେ ଦିନକିଆ ଆର୍ ଗୁଟେ ଟ-୨୦ ସିରିଜ୍ ହେଇସାରିଛେ ଯେନଥିରୁକି ଦୁହି ଦଲ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛନ୍ । ଇତାର୍ ଭିତରେ…