Browsing Tag

bolangir palace

ରଜା ରଜୁଡାଙ୍କର ଅମରଗାଥାର ସାଖୀ ‘ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସ୍‌’

କୁଶଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଆର ପରମ୍ପରାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଲ ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗିର ସହର । ଇ ସହର ଖୋବଟେ ଜୁହ୍ନା ଆର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାନେ ନିଜର ଗୁଟେ ଦୁଶରା ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛେ । ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରନେ ବଲାଙ୍ଗିରର ଜାଗା ଦୁଶରା ଆଏ । ଇହାଦେର ବଲାଙ୍ଗିର ସହର ଖୋବଟେ ଆଗକେ ଗଲାନ, ଇତାର ରୋଡ ରାସ୍ତା ଆଉ ଆଘରର…