Browsing Tag

cotton farmer

ଅସନ୍ତୋଷ କପାଚାଷୀ

କପା ଚାଷ୍ ଲାଗି ଠିକ୍ ଜାଗା ହେଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ଇଠାନେ ଦୁଶରା ଚାଷ୍ କରାଯାଉଥିଲେ ଭିଲ୍ କପା ଚାଷ୍ ଉପରେ ବହୁତ୍ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିଥିସନ୍ । ଅନୁକୂଲ ପାଗ ସାଙ୍ଗେ ଇଠାନର ମାଏଟ୍ କପା ଚାଷ ଲାଗି ଭଲ ଆର୍ ବଢିଆ ଅମଲ୍ ହେଇଥିସି । ହେଲେ ଇହାଦେ ଅଭାବି ବିକ୍ରି ଲାଗି ଚାଷୀ କପା ଚାଷ…