Browsing Tag

cyclone yaas

ଡରଉଛେ ବାତ୍ୟା “ୟାସ୍‌’

ଓଡିଶା କେ ଆସୁଥିବାର୍ ସାମୁଦ୍ରିକ୍ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ତାର୍ ପ୍ରଭାବ୍ ଦେଖାବାର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛେ । ଓଡିଶାର୍ ଉପକୂଳ ବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନେ ଇତାର୍ ବେଶି ପ୍ରଭାବ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ । ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ର୍ ପ୍ରଭାବ୍ ବହୁତ୍ ଭୟଙ୍କର୍ ରୂପ୍ ନେବା ବଲି ସୂଚନା ଆସୁଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଉପ୍‌ରେ…