Browsing Tag

diwali wish from america

ଆମେରିକାନୁ ଦୀଆଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଦୀଆଲିନେ ଆମେରିକାର ନୂଆ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ୍ ହେଇଥିବାର ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ୍ ହେଇଥିବାର କମଳା ହ୍ୟାରିସ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜନେଇଛନ୍ । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତରଫୁ ଭାରତ ଆରୁ ପୁରା ଦୁନିଆଁନେ ଦୀଆଲି ମନଉଥିବାର ସବୁ ଭାରତୀୟକୁଁ ଦୀଆଲିନେ ଗୁର୍ଦ୍ଦୁଟେ ଶୁଚ୍ଛୋ…