Browsing Tag

jai andrue

କରୋନାକେ ହରାଲେ ଶହେ ବଛରର ମହିଲା

ନାଜି ହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା, ବିମାନ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆରୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବେମାରନୁ ବାହାରିଥିବାର ଜନେ ଶହେ ବଛରର ମହିଲା କରୋନାକେ ଭିଲ୍‌ ହରେଇଛନ୍‌ । ଜୀବନଥି କେତନି ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଆଗକେ ଇ ମହିଲା ଜନକ ଗଲା ରଏବାର ତାକଁର ଶହେ ନମ୍ବର ଜନମ୍‌ ଦିନ୍‌ ମନେଇଛନ୍‌ । ବ୍ରିଟିଶ୍‌ର ଇ ମହିଲା ଜନକ୍‌ ହେଉଛନ୍‌…