Browsing Tag

new strain of corona

ଭାରତନେ ବ୍ରିଟେନ୍ ନୂଆଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌

ବ୍ରିଟେନନେ ଦେଖାଦେଇଥିବାର ନୂଆଁ ଭୂତାଣୁ ଇହାଦେ ଭାରତନେ ଭିଲ୍ ଦେଖାଦେଇଛେ । ଗଲା କିଛି ଦିନ୍ ତଲେ ଭାରତକେ ବ୍ରିଟେନ୍‌ନୁ ଫିରିଥିବାର କେତେ ଜନ୍‌କଁର ଭିତରେ ଇ ଭୂତାଣୁ ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ । କରୋନାର ନୂଆଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌କେ ନେଇକରି ଇହାଦେ ଦୁଶରା ଦେଶ ମାନକେ ଭିଲ୍ ଚିନ୍ତା ବଢବାରନେ ଲାଗିଛେ ।…

ବ୍ରିଟେନ୍‌ନୁ ଆସିଥିବାର ଯାତ୍ରୀକଁରନେ କରୋନା

ବ୍ରିଟେନ୍‌ନେ ଫେର୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢିଥିବାର ବେଲେ ଲକ୍‌ଡାଉନ୍ ଘୁଷଣା କରାଯାଇଛେ । କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଆର ଗୁଟେ ନୂଆଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରୋଗୀ ପାଶେ ଦେଖବାରକେ ମିଲିଛେ । ଯେନଥିର ଲାଗି ଫେର୍ ଚିନ୍ତା ବଢିଛେ । ସେଆଡେ ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ ଭାରତ ଆରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ବିମାନ୍ ଉଡାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛେ । ଆଏବାର…