Browsing Tag

BADAMBADI

ତେଲ୍ ଉତାରୁ ବଢଲା ବସ୍ ଭଡା

ବଢଲା ବସ୍ ଭଡା । କରୋନା ମାଡ୍‌କେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ବଢବାରନେ ଲାଗିଛେ । ତେଲ୍‌, ନୁନ୍‌ନୁ ନେଇକରି ପନିପରିବା ବଢଲା ଉତାରୁ ଇହାଦେ ଯିବାର ଆଏବାରଟା ଭିଲ୍ ମହଁଙ୍ଗା ହେଇଛେ । ଗଲା କିଛି ଦିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍‌ର ଦାମ୍ ବଢିଥିବାର ବେଲେ ିହାଦେ ରାଜ୍ୟନେ ବସ୍ ଭଡା ଭିଲ୍ ବଢିଛେ । ପେସେଞ୍ଜର…