Browsing Tag

bheden thana

ଭେଡେନ୍ ଥାନାନେ ମାର୍‌ପିଟ୍‌

ବରଗଡ଼ ଭେଡେନ୍ ଥାନାନେ ଗୁଟେ ହତ୍ୟା ଘଟନାକେ ନେଇକରି ଝମେଲିଆ ସ୍ଥିତି । ବୁରଦା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ୍ ଥାନାନେ ଢୁକି କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସ କର୍ମୀକୁଁ ଭିଲ୍ ମରାପିଟା କରିଛନ୍ । ସାମ୍ବାଦିକକଁର ଉପରକେ ଭିଲ୍ ମାଡ୍ ମାରିଥିବାର ବେଲକେ ଖଣିଆଁ ଖାବରା ହେଇଛନ୍ ବହୁତ୍ ଜନ୍ । ସୂଚନା…