Browsing Tag

boudh manamunda

ଧରାପଡଲା ନିଆଁଲଗଉ

ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ ରହିଛେ ରାଜ୍ୟର କେତନି ଜଙ୍ଗଲ । ଜଙ୍ଗଲନେ ନିଆଁ ଲାଗବାର ଘଟନା ନୂଆଁ ନାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଭିଲ୍ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଏତକିଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଘେରନେ ରହେବାର କଥା ଚିନ୍ତା ବଢେଇଛେ । ବନବିଭାଗ ଆରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକଁର ମୁଡଦୁଖା ବନିଥିବାର ବେଲକେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ୍ ସହର ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ । ବନବିଭାଗ…