Browsing Tag

burla bhimsar

ଭିମ୍‌ସାରନେ ବନବା ୪୦ ଶଯ୍ୟା ଆଇସିୟୁ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ

ବୁର୍ଲା ଭିମ୍‌ସାରନେ ଆଇସିୟୁ ଅଭାବ ଲାଗି ବନେ ଅସବିଧା ଭୁଗୁଛନ୍ ରୁଗୀ । ରୁଗୀକଁର ସଂଖ୍ୟା ହିସାବେ ଆଇସିୟୁ ନାଇଁ ଥିବାରନୁ ବନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛେ । ଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ଇଠାନେ ୪୦ ଶଯ୍ୟା ବାଲା ଆଇସିୟୁ ବନା ଯିବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛେ । ଇତାର ବାହାରେ ଅପରେସନ୍…