Browsing Tag

canada

‘ଫାଇଜର’୍ ଟିକାକେ ଆମେରିକାର ହଁ

ବ୍ରିଟେନ୍ ଆରୁ କାନାଡା ଉତାରୁ ଆମେରିକାନେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକସିନ୍‌କେ ମିଲଲା ଅନୁମତି । କରୋନା ଟିକା ଲାଗି ଆମେରିକା ଫାଇଜର କମ୍ପାନୀକେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍‌କେ ଆଘୋନୁ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଡୁ କେତନି ଆଲୋଚନା ବାଦ୍ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛେ । ଇ କମିଟିନେ…