Browsing Tag

cm birthday celebration

ଇ ବଛର ଜନମ୍ ଦିନ୍ ନାଇଁ ମନାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଏବାର କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନମ୍ ଦିନ୍ । ହେଲେ ଇ ବଛର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମ୍ ଦିନ୍ ନାଇଁ ମନାବାର ଲାଗି ଠାନ୍ ନେଇଛନ୍ । କରୋନା କାଲନେ ଜନମ୍ ଦିନ୍ ନାଇଁ ମନାବାର ଲାଗି କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଫି ବଛର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଝନାବାର ଲାଗି ନବୀନ ନିବାସକେ…