Browsing Tag

Corona second wave

ଯୁଆନ୍ ମାନକୁ କରୋନା ଡର !

ଶୀତ୍ ମାସ୍ ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍ ମାଡି ଆସୁଛେ କରୋନାର୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ ଲହର୍ । ୟୁରୋପ୍ ମହାଦେଶ୍‌ନେ ଇତାର୍ ପ୍ରକୋପ୍ ଦେଖବାର୍‌କେ ମିଲି ସାରଲାନ । ଆମର୍ ଭାରତ୍‌ର ଭିଲ୍ କେରଲ୍‌, ତାମିଲ୍‌ନାଡୁ ବାଗିର୍ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ ଦିଲ୍ଲୀନୁବି ଡରଡରନିଆଁ ଖବର୍ ମାନେ ଫେର୍ ଘାଏ ଆସିବସଲାନ । ବାକି କରୋନାର୍ ଇ ଦୁଇ…