Browsing Tag

gujurat govt

ପାଶରିଗଲେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ୍‌

ଦେଶେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ କରୋନା ଡର୍ ରହିଛେ । କରୋନା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥର ଦେଶର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଦେଖବାକେ ମିଲିଥିବାର ବେଲକେ ସରକାର ଇହାଦେ ଭିଲ୍ କଡାକଡି ରଖିଛନ୍ ନିୟମ୍ । ସାମାଜିକ୍ ଦୂରତା, ଆରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବାର ଉପରେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ ଅଏତକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଚେ । ହେଲେ କିଛିଟା ଜାଗାନେ ଇ ସବୁ…