Browsing Tag

internet issue

ଆର ଦୁଇ ଦିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ

ଜାରି ରହିଛେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଲନ୍ । ନୂଆ କୃଷି ଆଇନନେ ବିରୋଧ କରିକିନା ସିଂଘୁ, ଟିକ୍ରି ଆରୁ ଗାଜିପୁର୍ ସୀମାନେ ଚାଷୀ ଧାରନାନେ ଇହାଦେ ଭିଲ୍ ରହିଛନ୍ । ସେଆଡେ ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଡୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସ୍ଥଗିତ୍ ରଖାଯାଇଛେ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବେ ଲୋକମାନକଁର…