Browsing Tag

Nanavoy Palkhivala

ଭାରତର୍ ସବୁଠାନୁ ବଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ

ଏନ୍ତା କେତେ ଜଣ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବକ୍ତାକଁର୍ ବାବଦନେ ଆପଣ୍ ଶୁନିଛନ୍ ଯାହାଁକର୍ ଭାଷଣ୍ ଶୁନବାର୍ କେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମାନକୁ କିଛି ନିହେଲେ ୪୦/୫୦ ହଜାର୍ ଲୋକ୍ ଭିଡ୍ ଜମଉଥିଲେ । ହଁ, ଭଡାଟିଆ ରାଜନୈତିକ୍ ଶ୍ରୋତା ନାଇଁ । ବକ୍ତାକଁର୍ କହେବାର୍ ତରିକାର୍ ଆକର୍ଷଣ୍‌ରେ, ତାଁକର୍  ଜ୍ଞାନ୍‌ର ଝଲକ୍…