Browsing Tag

Narendranath Datta

ମତାନ୍ଧତାର ମୁକ୍ତିଦାତା…

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ...କଲିକତାର ଗୁଟେ ବଙ୍ଗାଲି ପରିବାରନେ ୧୮୬୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖନେ ଜନମ୍ ନେଇଥିଲେ ଇ ମହାନାୟକ ଯୁଗପୁରୁଷ । ଦିନେ ଗୁଟେ ସନ୍ତାନ ପାଏବାର ଲାଗି କେତେ ପୂଜା ପାଠ୍ ବ୍ରତ୍ କରିଥିଲେ ମାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଆରୁ ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ । ପେଶାନେ ଓକିଲ ଥିବାର…