Browsing Tag

odisha primary school

ପରୀକ୍ଷା ନାଇ ଦେଇକରି ପାସ୍ କର୍‌ବେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ

କରୋନା ର୍ ସ୍ଥିତି ଧିରେ ଧିରେ ଫେର୍‌ଥରେ ବିଗଡିବାର୍ ନେ ଲାଗିଛେ । ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଛୁଆ ମାନକଁର୍ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଆଗ୍‌କେ କାଣା ହେବା ସେତାକେ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ବଢିଛେ । ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ୍ ମାନେ ରାଏଜ୍ ନେ ଖୁଲ୍‌ବାର୍ କେ ବସିଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ଫେର୍ ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢିଥିବାର୍ ନୁ…