Browsing Tag

Schools Reopen

ସ୍କୁଲନେ ବାଜଲା ଘଣ୍ଟି

ଆଜିଠାନୁ ଖୁଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ । କୋଭିଡ୍ ନିୟମ୍ ହିସାବେ ସ୍କୁଲ ଖୁଲବାର ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଲଲା ଉତାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଖୁଲିଛେ ସ୍କୁଲ୍ । ଖାଲି ଦଶମ ଆରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଆସବାର ଲାଗି କହିଛନ୍ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କରି ସ୍କୁଲକେ ଯାଇଛନ୍ । ସ୍କୁଲ…