Browsing Tag

toplistedbschool

ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ହେଲା ବିଜେନେସ୍‌ୱାର୍ଲଡ୍‌ ‘ବି ସ୍କୁଲ’

ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ନେ  ବାହାରିଥିବାର ‘ବିଜ୍‌ନେସୱାର୍ଲଡ୍‌'ର ବି–ସ୍କୁଲ୍‌ ଲିଷ୍ଟ୍‌ନେ ଆଇଆଇଏମ୍‌ ସମ୍ବଲପୁର ୧୮ନଂ ଜାଗାନେ ରହିଛେ । ଦେଶନେ ନୁଆ ଖୁଲିଥିବାର୍‌ ଆଇଆଇଏମ୍‌ ଭିତରେ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ୍‌ ରହିଥିବାର ବେଲେ ତାର ବିକାଶ ଭିଲ୍‌ ଭଲଭାବେ ହେଉଛେ । ଅନୁଷ୍ଠାନ୍‌ନେ ହେଉଥିବାର…