ଦିନ୍ ମଜରିଆକଁର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବିଧାୟିକା

0

ଚାଲଝୁପଡି ଘରୁ ସିଧା ବିଧାନସଭା । ଏମଏଲଏ ହେଲେ ଦିନ ମଜରିଆକଁର୍ ପତ୍ନୀ । ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ୍ନେ ବିଜେପି ହାରିଛେ ସତ୍ , ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ବି ବିଜେପିର ଝନେ ମହିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିକରି ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରନେ ସଭେ ସମାନ୍ । ହେଲେ କିଏ ଇ ମହିଲା ଝନକ ଜାନମା ତାକଁର୍ ବାବଦେ

Leave A Reply

Your email address will not be published.