Browsing Tag

1st Day of Constituent Assembly

ଟିକାକରଣ ନେଇକରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ

କରୋନା ଟିକାକରଣ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ । ଆଏବାର କାଲି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ନୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ୍ ମୁଲ ହେବାକେ ଯାଉଛେ । ରାଜ୍ୟନେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆରୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପୁହୁଞ୍ଚିସାରିଥିବାର ବେଲକେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନକେ ଭିଲ୍ ପଠାଯାଇଛେ । ଟିକାକରଣ…

ଦେଶର୍ ଲାଗି ଆଏଜ୍ କେତେ ବଡ଼୍ ଦିନ୍ ! 

ସଭେ ଜାନିଛୁଁ ଯେ ଗୁଟେ ୧୨ବର୍ଷିଆ ଛୁୃଆ ‘ଧର୍ମପଦ’ ସାରା ଜଗତ୍‌ନେ ବିଖ୍ୟାତ୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର୍‌ର ଟିପିନେ କଲସ୍ ବସେଇଥିଲା । ବାକି କିଏ କିଏ ଇତାର୍ ନିହି କୁଡିଥିଲେ ବେଲେ କିହେ ନାଇଁ କହିପାରୁଁ । କିଏ ଇତାର୍ ପହେଲା ନକ୍ସା କରିଥିଲା ପଚରାଲେ ବି କେହି ନାଇଁ କହିପାରୁଁ । ଅବଶ୍ୟ ଘରେ-ଘରେ:…