Browsing Tag

barhrah workshop

ସର୍‌ଗୁ ଉତରି ଆଏଲେ କାଏଁ ଅପସରା ?

ଅଲ ଈଣ୍ଡିଆ ହେୟର୍ ଏଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଡୁ ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡିଶାର୍ ବରଗଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ନେ ମେକ୍‌ଅପ୍ ୱାର୍କସପ୍ କରାଯାଇଛେ । ଯେନ ଦେଶର୍ ସବୁ ଆଡୁ ନାଁ କରା ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ ମାନେ ଯୋଗ୍ ଦେଇଥିଲେ । ବରଗଡର୍ ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ କଲେଜନେ ହେଇଥିଲା । ଯେନଥିକି ଗିନିଜ୍…