Browsing Tag

bbc 100 women

ଦୁନିଆଁ ଭରର ଶହେଟା ପ୍ରତିଭାଶାଲୀ ମହିଲା

ଆଜିର୍ ମହିଲା ପୁରଷକଁରନୁ କେନସି କାମ୍ କି ଗୁଣ୍‌ଥି କମ୍ ନୁହେଁ ସେ । ସବୁଥିରେ ଆଗେ ଥିବାର ଇ ମହିଲା ମାନେ ଆଏଜ୍ ଦେଶ ଦୁନିଆଁନେ ମୁଖିଆ ସାଜିଛନ୍ । ଇ ସବୁ ମହିଲାକଁର ସାହସ ଆର ଭଲ୍ କାମ୍ ସବୁକେ ଲୋକକଁର ଆଘକେ ଆନବାର ଗୁଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛେ ବିବିସି । ଫି ବଛର ଦୁନିଆଁ ଭରର୍ ଶହେ ଜନ୍…