Browsing Tag

chief secretary suresh chandra mahapatra

ଇଥର ନାଇଁ ରହେ ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟା !

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉନ୍ କି ନାଇଁ ଖରା ବଢବାର ଲାଗି ଲାଗଲାନ୍ । ଆଗକେ ଖରା ତାତି ବଢବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଏତକା ରହିଥିବାର ନେଇକରି ପାଣି ପାଗ ବିଭାଗ ଆଡୁ ଭିଲ୍ ସତର୍କ କରାଯାଇଛେ । ଏନ୍ତାଥି ଖରାଦିନ୍ ଆସୁନ୍‌କି କେତନି ସମସ୍ୟା ବଢବାରନେ ଲାଗିଥିସି । ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାନେ ପାଏନ୍…