Browsing Tag

children vaccination

ବହୁତ୍ ଜଲ୍‌ଦି ଛୁଆକଁର୍‌ନେ ‘କୋଭେକ୍ସିନ୍‌’ ପରୀକ୍ଷା

କୋରୋନା ଟିକା ‘କୋଭେକ୍ସିନ' ଛୁଆ ମାନକଁର୍ ଲାଗି ତିଆରି କରିଥିବାର୍ ଟିକା କେ ଫେବ୍ରୁଆରି ଶେଷ୍ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ପହେଲା ନେ ଛୁଆକଁର୍ ଦେହେ ଟିକା କେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା । ଇ ପରୀକ୍ଷା ନାଗପୁର୍ ନେ କରାଯିବା । ୨ ନୁ ୮ ବରଷ୍ ର ଛୁଆ ମାନକଁର୍ ଦେହେ ଥି ଇ ଟିକା ର୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ସହର୍ ନେ ଶିଶୁ…