Browsing Tag

corona and children

ଛୁଆ ମାନକୁଁ ଅକ୍ଟୋବର୍ ନେ ଦିଆଯିବା କୋଭିଡ୍ ଟିକା

ଆଏବାର୍ ଅକ୍ଟୋବର୍ ଭିତ୍‌ରେ ଛୁଆ ମାନକଁର୍ ଲାଗି କୋଭିଡ ଟିକା ତିଆରି କରାଯିବା ବଲିକରି ସେରମ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ ପିସି ନାମ୍ବିଆର୍ କହିଛନ୍ । ପଜିଟିଭ୍ ଠାବ୍ କରାଯାଇଥିବାର୍ ଛୁଆ ମାନକୁଁ ଟିକା ସାଙ୍ଗେ ଟିକା ନୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବାର୍ ବଟିକା ଭିଲ୍ ଦିଆଯିବା ।…