Browsing Tag

criminal activities in sambalpur city

ଅପରାଧୀକଁର ଘର ସମ୍ବଲପୁର, ୧୦ ଦିନ୍‌ନେ ୪ ହତ୍ୟା

ସମ୍ବଲପୁରନେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛେ ଅପରାଧ୍ ଆରୁ ଅପରାଧୀକଁର ଦାଦାଗିରି । ଇହାଦେ ଅପରାଧୀକଁର ଘର ବନିଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଆରୁ ଫି ଦିନ୍ କେନସି ନା କେନସି ଘଟନାକେ ନେଇକରି ହତ୍ୟା, ମାଡପିଟ୍ ଲେଖେଁ କଥା ଦେଖବାକେ ମିଲୁଛେ । ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଭିତରେ ବେଶି ହତ୍ୟା ଘଟୁଥିବାର ବେଲକେ ପୁଲିସ ଆରୁ…