Browsing Tag

dhankouda thana

ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ୍‌ର ଜୁଲୁମ୍‌, ନାବାଲକକୁଁ ମାରଲେ ନିସ୍ତୁକ୍ ମାଡ୍‌

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଥିବାର ସମ୍ବଲପୁର ସହରନେ ଦିନୁ ଦିନ୍ ଅପରାଧ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛେ । ଗଲା ଦୁଇ ମାସ୍ ଭିତରେ ଇଠାନେ ହତ୍ୟାନୁ ନେଇକରି ନିଶା କାରବାର ଲେଖେଁ ଘଟନା ମାନେ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ । ଇହାଦେ ଫେର୍ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ୍‌କୁଁ ମାଡ୍ ମାରବାର ଘଟନା ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ ।…