Browsing Tag

drunked father

ବାପାର ନାଁନେ ଥାନାନେ ଅଭିଯୋଗ୍‌

ମଦ ଆରୁ ଦୁଶରା କେନସି ଭି ନିଶାର ଅଭ୍ୟାସ ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଛାଡେ । ଆଉ ଇ ନିଶା ଲାଗି କେତେ ଲୁକକଁର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଛେ ତାର ହିସାବ ନାଇଁ । ଏନ୍ତାକି କେତେଟା ଜାଗାନେ ଲୁକକଁର ଜୀବନ୍ ଭିଲ୍ ଯାଉଛେ । ଆରୁ ସବୁନୁ ଖରାପ୍ ହେଲା ଘରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ମଦ୍ ପାଏନ୍ ନିଶା କରିକିନା ଉତ୍ପାତ୍ ହେଲେ…