Browsing Tag

forest fire

କେନ୍ତା କରି ଇହାଦେ ସବ୍‌କର୍ ଲାଗି ବିପଦ୍ ହେଲାନ ମାକଁଡ ବିହା

ଜଙ୍ଗଲ୍ ମାନକୁଁ ଇହାଦେ ହୁ ହୁ ହେଇକରି ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ । ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲ୍ ନେ କେନ୍ତା ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ ତାର୍ ବି ଅଲ୍‌ଗା ଅଲ୍‌ଗା କାରଣ ସବୁ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ । ଆର୍ ଇ ଜଙ୍ଗଲ୍ ମାନକୁଁ ଏନ୍ତା ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବାର୍ ନୁ ସବ୍‌କର୍ ମୁଡ୍ ୍ ଦୁଃଖା ବନିଛେ । ହେଲେ ଇ ଜଙ୍ଗଲ୍ ନେ ଯେତେବେଲେ ନିଆଁ ଲାଗ୍‌ସି…

‘ମାକଁଡ ବିହା’

ଜଙ୍ଗଲ୍ ମାନକୁଁ ଇହାଦେ ହୁ ହୁ ହେଇକରି ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ । ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲ୍ ନେ କେନ୍ତା ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ ତାର୍ ବି ଅଲ୍‌ଗା ଅଲ୍‌ଗା କାରଣ ସବୁ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ । ଆର୍ ଇ ଜଙ୍ଗଲ୍ ମାନକୁଁ ଏନ୍ତା ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବାର୍ ନୁ ସବ୍‌କର୍ ମୁଡ୍ ୍ ଦୁଃଖା ବନିଛେ । ହେଲେ ଇ ଜଙ୍ଗଲ୍ ନେ ଯେତେବେଲେ ନିଆଁ…

ଧରାପଡଲା ନିଆଁଲଗଉ

ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ ରହିଛେ ରାଜ୍ୟର କେତନି ଜଙ୍ଗଲ । ଜଙ୍ଗଲନେ ନିଆଁ ଲାଗବାର ଘଟନା ନୂଆଁ ନାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଭିଲ୍ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଏତକିଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଘେରନେ ରହେବାର କଥା ଚିନ୍ତା ବଢେଇଛେ । ବନବିଭାଗ ଆରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକଁର ମୁଡଦୁଖା ବନିଥିବାର ବେଲକେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ୍ ସହର ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ । ବନବିଭାଗ…