Browsing Tag

french grand slam

୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଇଗା ସ୍ୱିଏତକ ରଚଲେ ଇତିହାସ୍‌

ପୋଲାଣ୍ଡ ମହିଲା ଖେଳାଳି ରଚଲେ ଇତିହାସ । ୮୧ ବଛର ବାଦ୍ ପହେଲା ଥର ଲାଗି ଫ୍ରେଂଚ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲଥି ସାମିଲ ହେଇପାରିଛନ୍ । ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଇଗା ସ୍ୱିଏତକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକକ ସେମିଫାଇନାଲନେ ଆର୍ଜେଂଟିନା କ୍ୱାଲିଫାୟର ନାଦିଆ ପୋଡୋରୋସ୍କାଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ଫାଇନାଲଥି ପୁହିଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ । ୬-୨, ୬-୧…