Browsing Tag

guidline for covid

ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବାର୍ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖାବେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଦେଶେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆର୍ ଥରେ ବଢବାର୍ କେ ଲାଗୁଛେ । ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡୁ କେତେଟା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛେ । ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବାର୍ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା କର୍‌ବାର୍ ଆଗରୁ ନିଜର୍ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାବେ । ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଭାରତ୍ କେ ଆସୁଥିବାର୍…