Browsing Tag

harsh bardhan

ବଜାରକେ ଆଏବା ପତଞ୍ଜଳିର କରୋନିଲ୍‌

ବାବା ରାମଦେବକଁର କରୋନା ଉଷୋକେ ବଜାରକେ ଆଏବାର ଲାଗି ମିଲଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ । ପତଞ୍ଜଳି ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାର ମେଡିସିନ୍ କରୋନିଲ୍‌କେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଳାୟ ଆଡୁ ବଜାରକେ ଛାଡବାର ଲାଗି ସ୍ୱିକୃତି ମିଲିଛେ । ଇ ଉଷୋ ସିଓପିପି, ଡବ୍ଲୁଏଚଓ, ଜିଏମପି ସିର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛେ । ବିଶେଷଜ୍ଞ…