Browsing Tag

health dept

ଭିମ୍‌ସାରନେ ବନବା ୪୦ ଶଯ୍ୟା ଆଇସିୟୁ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ

ବୁର୍ଲା ଭିମ୍‌ସାରନେ ଆଇସିୟୁ ଅଭାବ ଲାଗି ବନେ ଅସବିଧା ଭୁଗୁଛନ୍ ରୁଗୀ । ରୁଗୀକଁର ସଂଖ୍ୟା ହିସାବେ ଆଇସିୟୁ ନାଇଁ ଥିବାରନୁ ବନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛେ । ଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ଇଠାନେ ୪୦ ଶଯ୍ୟା ବାଲା ଆଇସିୟୁ ବନା ଯିବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛେ । ଇତାର ବାହାରେ ଅପରେସନ୍…

ପ୍ରମାଣ ରଖଲା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

କରୋନା ଚପେଟନେ ପୂରା ବିଶ୍ୱ ରହିଛେ । କରୋନା ମହାମାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଇହାଦେ ଲଢେଇ କରୁଛେ । ଇହାଦେ ତକ୍ କରୋନା ଟିକା ଲାଗି ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିବାର ବେଲେ ଶରୀରନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାବାର ଲାଗି ଘରେଲୁ ଉପାୟ ଆପନେଇଛନ୍ ସଭେ । ଘରେ କାଢା ତିଆର କରିକିନା ପିଇବାର ଲାଗି ଆୟୁଷ…