Browsing Tag

icc

ପିଚ୍‌ ଲାଗି ହୋ-ବମ୍‌

ଅହମଦାବାଦ୍ ଠାନେ ବିଶ୍ୱର୍ ସବୁନୁ ବଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ । ସେନେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଆର୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତ୍‌ରେ ଟେଷ୍ଟ୍ ସିରିଜ୍‌ର ୩ ନମ୍ବର୍ ମ୍ୟାଚ୍ । ଡେ-ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌, ହେଥର୍ ଲାଗି ଖେଲା ଯାଇଥିଲା ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍‌ନେ । ସଭେ ଆଶ୍ କରିଥିଲେ ଯେ…

ଦୁଇଦିନେ ସରିଗଲା ପିଙ୍କ୍ ଟେଷ୍ଟ୍‌: ଜିତ୍‌ଲା ଭାରତ

ଅହମଦାବାଦ୍‌ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ନେ ଭାରତ ଆର୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବାର୍ ଡେ-ନାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ୍‌ବି ନାଇଁ ଠଅରି ଆର୍ ଭାରତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌କେ ୧୦ ୱିକେଟ୍‌ନେ ଜିତିଛେ । ମ୍ୟାଚ୍‌ନେ ୧୧ ଟା ୱିକେଟ୍‌ନେ ନେଇଥିବାର୍ ଅକ୍ଷର୍ ପଟେଲ୍‌କୁଁ ତାଁକର୍ ବୋଲିଂ ଲାଗି…