Browsing Tag

india china boarder

ଭାରତ୍ ଆର୍ ଚୀନ୍ ଭିତ୍‌ରେ ବସ୍‌ବା ୯ନଂ କମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ୍‌

ଭାରତ୍ ଆର୍ ଚୀନ୍ ଭିତ୍‌ରେ ଲାଗିରହିଥିବାର୍ ସୀମା ବିବାଦ୍ ର ସମାଧାନ୍ ନାଇ ହେଇ ପାରୁଥିବାର୍ ବେଲ୍‌କେ ଭାରତ୍ ଆର୍ ଚୀନ୍ ଭିତ୍‌ରେ ୮ଥର୍ ଇ ବୈଠକ୍ ବସି ସାରିଛେ ହେଲେ କଛି ସମାଧାନ୍ ନାଇ ବାହାରି । ସେଥିର୍ ଲା୍‌ଗି ୯ ମାସ୍ ଆଗରୁ ଲଦାଖ୍ ନେ ଭାରତ୍ ଆର୍ ଚୀନ୍ ଭିତ୍‌ରେ ସୀମା କେ ନେଇକରି ଲାଗି…