Browsing Tag

India trials Russia’s vaccine

ଭାରତନେ ଦିଆଯିବା ଋଷ୍ ଟିକା ‘ସ୍ପୁଟ୍‌ନିକ-୫’

ଭାରତନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆରୁ ଇହାଦେ ପହେଲା ଖେପ୍‌ନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁଁ ଦିଆଯାଉଛେ କରୋନା ଟିକା । ପୁନେ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆରୁ ଭାତ ବାୟୋଟେକ୍ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆରୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ଭିତରେ ଭାରତନେ…