Browsing Tag

indian democratic represntative

ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକେ ୪ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନିର୍ବାଚିତ୍‌

ଆମେରିକାନେ ଚାଲିଥିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ୍ ଉପରେ ଇହାଦେ ସବକର ନଜର ରହିଛେ । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆରୁ ଜୋ ବିଡେନ୍‌କଁର ଭିତରେ କଡା ଟକ୍କର ଚାଲିଥିବାର ବେଲକେ କିଏ ଜିତବା ଆର କିଏ ହାରବା ସେ ନେଇକରି ଚାଲିଛେ ଗଣିତ କଷା । ଇତାର ଭିତରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଠିଟିଭ୍ ହିସାବେ…