Browsing Tag

iplmatch

ଆଏଜ ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ ଫାଇନାଲ

ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୦ର ଆଏଜ୍‌ ହେବା ଫାଇନାଲ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ୍‌ ଆର୍‌ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନସ୍‌ ଭିତରେ ଆଏଜ୍‌ ଦେଖବାରକେ ମିଲବା ଜୋରଦାର୍‌ ମୁକାବିଲା । ୪ଥର୍ର ଚମ୍ପିୟାନ୍‌ ମୁମ୍ବାଇ ଆଏଜ୍‌ ୫ନଂ ଥର ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତବାର୍‌ ଆସ୍‌ ରଖିଛେ । ସେଆଡେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଜୁଆନ୍‌ ଖିଲାଡୀ ମାନକୁଁ ନେଇକରି…