Browsing Tag

jharsuguda dist

ଝାରସୁଗୁଡା ଜଙ୍କସନ୍ ର ବିକାଶ୍ କେଭେ ?

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅବସ୍ଥା ଦିନ୍‌କୁ ଦିନ୍ ଖରାପ୍ ହେବାର୍‌କେ ଲାଗିଛେ । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର୍ ରେଲୱେ ଜଙ୍କ୍‌ସନ୍ ଅଧିନ୍ ଥି ୫ଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆର୍ ୩ଟା ରେଲଡିଭିଜନ୍ ରହିଛେ । ଝାରସୁଗୁଡା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓଡିଶାର୍ ଗୁଟେ ବଡ ଆର୍ ପୁରଣା ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିବାର୍…