Browsing Tag

Kiren Rijiju

ଗୁଟେ କିଡନୀନେ ବି ପାଇଛନ୍ ସଫଲତା

କଥାନେ ଅଛେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଭିଲ୍ ଅଛେ । ଆରୁ ଇ କଥାକେ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ୍ କରିପାରିଛନ୍ ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜ । ଭାରତୀୟ ଆଥ୍‌ଲେଟିକ୍‌ର ଜନେ ନାଁକରା ଖେଲାଲି ହେଉଛନ୍ ଅଞ୍ଜୁ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରନେ ଦେଶ ଲାଗି ଖେଲିକରି କେତନି ନାଁ ଆଦିଦେଇଛନ୍ ସେ । ୨୦୦୩ ୱାର୍ଲଡ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ…