Browsing Tag

komna forest range officer

ନୂଆପଡ଼ା କୋମନାନେ ବାଘ୍‌!

ଫେର୍ ନୂଆଁପଡ଼ାନେ ବାଘ୍ ଡର୍ । ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ରେଞ୍ଜ ବିରସିଂଜପଡ଼ା ଗାଁନେ ବାଘ୍ ବୁଲୁଥିବାର ନେଇକରି ଜନାପଡିଛେ । ଗାଁର ୩ ଜନ୍‌କଁର ଛେଲ୍‌, ବଲଦ୍ ଆରୁ ବାଛୁରୀକେ ମାରିକରି ବାଘ୍ ଖାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ । ସେଆଡେ ଏନ୍ତା ଖବର ଶୁନଲା ବାଦ୍ କୋମନା ରେଞ୍ଜର ବନ ଅଧିକାରୀ…