Browsing Tag

marnus labuschagne

କଚର୍ କଚର୍‌… ଲାବୁସେନ୍

ଯେତେବେଲେ ବି ଭାରତ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଏଦାନ୍‌ନେ ମୁକାବିଲା ହେସି କିଛି ନା କିଛି ଗରମା ଗରମ୍ କଥା ସାମ୍ନାକେ ଆସି ଏକା ଥିସି । ବ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ବଲ୍‌ର ମୁକାବୁଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖିଲାଡି ମାନକର୍ ଭିତରେ ଗୁଟେ ମାଇଣ୍ଡ୍ ଗେମ୍ ବି ଚାଲିଥିବାର୍ ଦେଖାଯାଏସି । ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ…