Browsing Tag

Miss India 2020

ମାନସା ବାରଣାସୀ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୦

ମାନସା ବାରଣାସୀ ନୂଆଁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ । ଫେମିନ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୦ର ମୁକୁଟ୍ ଜିତିଛନ୍ ମାନସା । ଟପ୍ ୩ ବିଜେତାକଁର ଭିତରେ ମାନସାକଁର ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ ମାନିଆ ସିଂ, ମାଣିକା ଶୋକନ୍ଦ । ଫେମିନ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟନୁ ଟପ୍ ୩ ବିଜେତାକଁର ନାଁ…