Browsing Tag

mrs india 2020-2021

ବିଲେଇଗଡ୍‌ର ସୁନ୍ଦ୍‌ରୀ ବହ

ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକେ ନେଇକରି ସବୁ ବେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଆଉ ଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କେତେବେଲେ ବି କମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ବରଂ ଇଥରେ ସେମାନକଁର ସୁନ୍ଦରତାର ଆହୁରି ପୃଷ୍ଠା ଉତାରୁ ପୃଷ୍ଠା ଯୁଡି ହେଇ ଚାଲିଥିସି । ସୁନ୍ଦରତା କହେଲେ ଯେ ଖାଲି ଦେହର ସୁନ୍ଦରତା ନାଇଁ ବୁଝାଯାଏ । ବାହ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ସାଙ୍ଗେ ରହିଥିସି…