Browsing Tag

my school

‘ମୋ ସ୍କୁଲ୍‌’ ଅଧୀନ୍‌ନେ ଶହେ ସ୍କୁଲ ହେବା ମଡେଲ୍‌

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧୀନ୍‌ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ୍ ମାନେ ହାତକେ ନେଇଛନ୍ । ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବେବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଲାଗି ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ ସରକାର । ୫-ଟି ଅଧୀନ୍‌କେ ଅନାଯିବା ମୋ ସ୍କୁଲ । ଆଏବାର ଗୁଟେ ବରଷ୍ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନେ ଶହେଟା ସ୍କୁଲକେ ବଛାଯାଇକରି…